Nieuws 

Yoga in De Brink Obdam gaat door!

Totgroot genoegen van velen gaat Geraldine Musch door met haaryogalessen in Sociaal-Cultureel Centrum De Brink.

OmdatGeraldine het uiterst belangrijk vindt dat al haar cursisten deaandacht krijgen die zij verdienen, zijn haar groepen niet groter danacht personen en zelfs tijdens de zomermaanden gaan haar yogalessendoor! Er zijn een tweetal groepen op dinsdagochtend, te weten van9.30 tot 11.00 uur en van 11.00 uur tot 12.30 uur. Op woensdagavondis er een groep actief van 19.30 tot 21.00 uur Bij de groepen opdinsdagmorgen zijn er nog een plaatsen beschikbaar!

Nade zomer start de woensdagavondgroep om 19.00 uur, zodat er nog eentweede groep bij kan die avond om 20.30 uur. Bij die laatste groep isnog ruimte!

Geraldinegeeft ook op andere locaties yogalessen, dus wij zijn bijzonderverheugd dat zij ook diverse groepen in De Brink wil begeleiden! Haarkalme manier van lesgeven valt bij haar cursisten bijzonder goed inde smaak en zorgt er bovendien voor dat haar lessen uitstekend tevolgen zijn. Zelfs na de les is er, onder het genot van een kop thee,nog rustig de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wijvroegen Geraldine ons uit te leggen waar yoga allemaal goed voor is.Die lijst is echter zo uitgebreid dat ze u en ons graag uitnodigt hetzelf te komen ervaren.

Wieis Geraldine Musch?

Geraldine is opgeleid alsklassiek Hatha yogadocent met een grote liefde voor Yin Yoga. Zijheeft haar opleiding gevolgd bij Saswitha Opleiding voor Yoga enWijsbegeerte in Bilthoven; dé oudste en meest complete opleiding vanNederland. Musch: “Het vak van Yoga docent kun je niet leren uiteen boekje. Vanuit mijn eigen oefendicipline die ik door de jarenheen heb opbouwd geef ik nu de kennis en wijsheid vanuit eigenervaring door. Dit heeft mij een prachtige basis gegeven waardoor ikmij, door middel van diverse bijscholingen, steeds meer ben gaanverdiepen. Wekelijks volg ik zelf nog lessen naast mijn eigenbeoefeningen. Yoga heeft mijn leven veranderd, het heeft mij lerenleven.”

Geraldinekomt van origine uit Alkmaar, maar woont reeds geruime tijd in Broekop Langedijk. Daar heeft zij ook haar praktijk waar zij massages enprivélessen geeft.

Watis Hatha yoga?

Deklassieke Hatha Yoga valt te beschouwen als de Yin & Yang Yogavan deze tijd. Hatha Yoga betekent dat zowel inspanning (Yang) alsontspanning (Yin) aan bod komen. Kracht opbouwende oefeningenstimuleren de stabiliteit in het lichaam en dagen je uit en wordenafgewisseld met oefeningen waarbij ontspanning en concentratie meercentraal staan.

Ervaarhet zelf!

Levenis in beweging zijn. Yoga is goedbeschouwd een van de weinige sportenwaarbij je je hele lichaam beweegt. Dat maakt yoga feitelijkfunctioneler en helpen bij het neerhalen van fysieke en geestelijkeblokkades.

Daarnaastis yoga de enige sport waarbij prestatiedrang de kast in kan.Natuurlijk, je zoekt je grenzen op, maar het gaat niet om presteren.Elke deelnemer gaat, vanuit zijn eigen mogelijkheden, aan de slag enontdekt daarbij zijn eigen grenzen. Gaandeweg ervaren de deelnemerseen toename van vitaliteit en kracht. Het lichaam begint teontspannen!

Wees welkom om het zelf te komen ervaren.

Met vragen kun vragen kun je ofwel rechtstreeks wenden tot Geraldine of stellen via www.debrinkobdamhttp://www.debrinkobdam.nl.nl

Image courtesy of Theo Annes

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: