donderdag, december 1, 2022
HomeNieuwsTijd voor de patiënt voor huisartsen door hoofdlijnenakkoord

Tijd voor de patiënt voor huisartsen door hoofdlijnenakkoord

* Gesloten hoofdlijnakkoord lijkt grotendeels oplossingen te bieden * Extra personeel voor ziekenhuistaken * Tijd voor de patiënt * Zorgen over de uitwerking van de nieuwe privacywet * Oproep over eigen rol stijgende ziektekosten

Met name de eerste lijnzorg staat al jarenlang onder grote druk door de bezuinigingen. Huisartsen zitten in de eerste lijn naar de zorgvragers toe. Vorige week heeft Zorgminister Bruno Bruins het Hoofdlijnakkoord Huisartsen ondertekend. Koggenland Nieuws is daarom naar de huisartsen in de gemeente Koggenland gegaan gestapt om een reactie op dit akkoord.

Met name de eerste lijnzorg staat al jarenlang onder grote druk door de bezuinigingen. Huisartsen zitten in de eerste lijn naar de zorgvragers toe. Vorige week heeft Zorgminister Bruno Bruins het Hoofdlijnakkoord Huisartsen ondertekend. Koggenland Nieuws is daarom naar de huisartsen in de gemeente Koggenland gestapt om een reactie op dit akkoord.

De Huisartsenpraktijk in de Goorn is de eerste geweest die met een reactie kwam. In het verleden heeft de mening van de huisartsen volgens hun woordvoerder Koen Verhart te weinig meegespeeld in de beleidsvorming rondom de huisartsenzorg. Overheid en zorgverzekeraars hebben destijds te veel gestuurd op kosten besparing en te weinig gekeken naar het belang van de patiënt en huisartsen.

Gesloten hoofdlijnakkoord lijkt grotendeels oplossingen te bieden

Juist een relatief kleine extra investering in de huisartsenzorg gaat voor enorme kostenbesparing zorgen in de ziekenhuizen en andere specialistische zorg. Huisartsen hebben de laatste jaren aandacht gevraagd voor toenemende werkdruk en daardoor gebrek aan tijd voor de patiënt. Het gesloten hoofdlijn akkoord lijkt daarin nu grotendeels oplossingen te gaan bieden. De details ervan uitwerken is lastig daar is nog tijd voor nodig. De huisartsen zullen nog moeten afwachten hoe dat gaat uitwerken.

Extra personeel voor ziekenhuistaken

In de komende jaren komt er een extra investering, waardoor de huisartsenpraktijken extra personeel kunnen aannemen en daardoor meer taken over kunnen gaan nemen vanuit het ziekenhuis. Waardoor de zorg dichter bij huis kan blijven. Deels heeft Huisartsenpraktijk de Goorn op eigen kosten al extra personeel aangenomen. De assistenten kunnen daardoor op eigen spreekuren de kleine verrichtingen al uitvoeren.

Tijd voor de patiënt

Tijd voor de patient

Huisartsenpraktijk De Goorn doet waarschijnlijk ook mee aan een proef waarin meer ‘Tijd voor de patiënt’ wordt vrij gemaakt en gaat samen met zorgverzekeraar VGZ investeren in langere consulten waarin nog uitgebreider naar oplossingen gezocht kan worden. Een ontwikkeling welke ook in het hoofdlijnen akkoord genoemd wordt.

De Huisartsenpraktijk in de Goorn is daar al mee bezig en later dit jaar zal het zijn uitwerking gaan krijgen. Te denken valt aan een gelijksoortige aanpak als in Afferden (Noord0Limburg).

Tijd voor de patiënt

Forse stijging in de werkbeleving van huisartsen. Dubbel klik op deze graphic voor een grotere weergave.

Bij onze navraag bij de VGZ verklaart woordvoerder Jan Sinnige:¨Wij hebben inderdaad een pilot die zorgt voor meer tijd voor de patiënt bij huisartsen. Deze pilot voeren we in Afferden (Noord-Limburg) en Gorinchem uit. Je ziet dat deze pilot leidt tot spectaculaire resultaten: de huisarts heeft meer plezier in zijn werk, de patiënttevredenheid stijgt en het aantal verwijzingen daalt.¨ Jan Sinnige heeft ook de resultaten van de huisartsenpilot aan Koggenland Nieuws laten zien en daar blijkt inderdaad uit wat hij zegt.

Tijd voor de patiënt

Tijd voor de patient

Patienttevredenheid neemt licht toe. Dubbel klik op deze graphic voor een grotere weergave.

¨Bij de pilot in Afferden is gebleken dat patiënten tevredener zijn omdat er meer tijd voor ze is. Ze voelen zich meer serieus genomen. Ook de huisarts is blij. En je ziet dat het aantal verwijzingen daalt.” Hoeveel geld wordt bespaard, kan VGZ nog niet zeggen. In het jaar dat de proef nu loopt, is het aantal verwijzingen van praktijken die meedoen met 6 procent gedaald: van 3618 naar 3387 verwijzingen. Terwijl andere huisartsen in de buurt juist méér patiënten doorverwezen. Ter vergelijking: een consult bij huisarts kost daar 18 euro; voor een consult bij specialist ben je al snel 150 tot 200 euro kwijt.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: de patiënt tevreden én de zorg goedkoper. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit al langer voor meer tijd per patiënt. Een gemiddelde praktijkgrootte van 1800 patiënten per huisarts is het streven. Daarvoor zijn dan wel weer meer huisartsen nodig.

Blijft het experiment een succes, dan is het de bedoeling dat meer huisartsen met kleinere praktijken gaan werken.

Voorzichtig positief

Huisartsenpraktijk De Goorn is voorzichtig positief over het hoofdlijnen akkoord. Een aantal van de grootste knelpunten lijkt nu aangepakt te kunnen worden. ¨Al blijven we voorzichtig want in het verleden hebben met name de zorgverzekeraars zich nog wel eens onbetrouwbaar opgesteld en zijn afspraken niet nagekomen¨ aldus de woordvoerder. Hij vervolgt:¨Nu er een onafhankelijke partij gaat controleren of dat wel gebeurd en als ook de administratieve regeldruk verder afgebouwd gaan worden, dan zien wij een voorzichtig keerpunt. Er zal dan wel nog tijd nodig zijn om de echte resultaten zichtbaar te krijgen.¨
Zorgen over de uitwerking van de nieuwe privacywet

Overigens maakt de Huisartsenpraktijk De Goorn zich daarnaast nog wel enigszins zorgen over de uitwerking van de nieuwe privacywet, die momenteel soms zo rigide wordt toegepast dat er nog amper communicatie tussen zorgverleners mogelijk is. Door de vele verplichte toestemmingsverklaringen en beperkingen gaat er veel tijd verloren en moeten soms zelfs dure onderzoeken over gedaan worden. Terwijl de patiënt vaak niet eens bewust is van een benodigde toestemming en in bijna alle gevallen zelf verbaasd dat ook hier weer een administratieve handeling voor nodig is. Waken over privacy is binnen de zorg al zeer goed ingericht, maar het moet niet door gaan slaan richting onveilige situaties.
Oproep over eigen rol stijgende ziektekosten

Ten laatste willen de huisartsen in de Goorn iedereen oproepen te kijken naar de eigen rol in de stijgende ziektekosten. De zorgverzekeraars hebben oneindig geprobeerd deze kosten binnen de zorg op te lossen, maar een groot deel van de stijging zit ook in de maatschappij zelf.

Als we met zijn allen kritisch blijven in het gebruik van dure zorg zoals doorverwijzingen naar het ziekenhuis of vooral het gebruik van de huisartsenpost of eerste hulp, dan winnen we daar enorm mee.

¨Bespreek met vrienden en familie wanneer een zorgvraag echt spoed heeft of wanneer een klacht ook even had kunnen wachten totdat je terecht kunt bij de eigen huisarts.¨ Woordvoerder Huisartsenpraktijk vervolgt :¨Wij constateren een toenemende 24/7 servicevraag, wat uiteraard goed te verklaren is, maar waar men nog niet altijd bewust is van de kosten die bij de 24/7 zorgvraag hoort. Zorg in de ziekenhuizen in de avond, nacht en weekenden is heel duur en als we dat iets vaker kunnen voorkomen, dan houden we met zijn allen onze zorgpremies betaalbaar! De huisartsen doen er in ieder geval alles aan om u daarin te ondersteunen!¨

Lees ook : Hoofdlijnakkoord huisartsen ondertekend

De Huisartsenpraktijk in de Goorn is de eerste geweest die met een reactie kwam. In het verleden heeft de mening van de huisartsen volgens hun woordvoerder Koen Verhart te weinig meegespeeld in de beleidsvorming rondom de huisartsenzorg. Overheid en zorgverzekeraars hebben destijds te veel gestuurd op kosten besparing en te weinig gekeken naar het belang van de patiënt en huisartsen.
Gesloten hoofdlijnakkoord lijkt grotendeels oplossingen te bieden

Juist een relatief kleine extra investering in de huisartsenzorg gaat voor enorme kostenbesparing zorgen in de ziekenhuizen en andere specialistische zorg. Huisartsen hebben de laatste jaren aandacht gevraagd voor toenemende werkdruk en daardoor gebrek aan tijd voor de patiënt. Het gesloten hoofdlijn akkoord lijkt daarin nu grotendeels oplossingen te gaan bieden. De details ervan uitwerken is lastig daar is nog tijd voor nodig. De huisartsen zullen nog moeten afwachten hoe dat gaat uitwerken.
Extra personeel voor ziekenhuistaken

In de komende jaren komt er een extra investering, waardoor de huisartsenpraktijken extra personeel kunnen aannemen en daardoor meer taken over kunnen gaan nemen vanuit het ziekenhuis. Waardoor de zorg dichter bij huis kan blijven. Deels heeft Huisartsenpraktijk de Goorn op eigen kosten al extra personeel aangenomen. De assistenten kunnen daardoor op eigen spreekuren de kleine verrichtingen al uitvoeren.
Tijd voor de patiënt

hoofdlijnakkoordHuisartsenpraktijk De Goorn doet waarschijnlijk ook mee aan een proef waarin meer ‘Tijd voor de patiënt’ wordt vrij gemaakt en gaat samen met zorgverzekeraar VGZ investeren in langere consulten waarin nog uitgebreider naar oplossingen gezocht kan worden. Een ontwikkeling welke ook in het hoofdlijnen akkoord genoemd wordt.

De Huisartsenpraktijk in de Goorn is daar al mee bezig en later dit jaar zal het zijn uitwerking gaan krijgen. Te denken valt aan een gelijksoortige aanpak als in Afferden (Noord0Limburg).

Forse stijging in de werkbeleving van huisartsen. Dubbel klik op deze graphic voor een grotere weergave.

Bij onze navraag bij de VGZ verklaart woordvoerder Jan Sinnige:¨Wij hebben inderdaad een pilot die zorgt voor meer tijd voor de patiënt bij huisartsen. Deze pilot voeren we in Afferden (Noord-Limburg) en Gorinchem uit. Je ziet dat deze pilot leidt tot spectaculaire resultaten: de huisarts heeft meer plezier in zijn werk, de patiënttevredenheid stijgt en het aantal verwijzingen daalt.¨ Jan Sinnige heeft ook de resultaten van de huisartsenpilot aan Koggenland Nieuws laten zien en daar blijkt inderdaad uit wat hij zegt.

Tijd voor de patient

Patienttevredenheid neemt licht toe. Dubbel klik op deze graphic voor een grotere weergave.

¨Bij de pilot in Afferden is gebleken dat patiënten tevredener zijn omdat er meer tijd voor ze is. Ze voelen zich meer serieus genomen. Ook de huisarts is blij. En je ziet dat het aantal verwijzingen daalt.” Hoeveel geld wordt bespaard, kan VGZ nog niet zeggen. In het jaar dat de proef nu loopt, is het aantal verwijzingen van praktijken die meedoen met 6 procent gedaald: van 3618 naar 3387 verwijzingen. Terwijl andere huisartsen in de buurt juist méér patiënten doorverwezen. Ter vergelijking: een consult bij huisarts kost daar 18 euro; voor een consult bij specialist ben je al snel 150 tot 200 euro kwijt.

Het mes snijdt dus aan twee kanten: de patiënt tevreden én de zorg goedkoper. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit al langer voor meer tijd per patiënt. Een gemiddelde praktijkgrootte van 1800 patiënten per huisarts is het streven. Daarvoor zijn dan wel weer meer huisartsen nodig.

Blijft het experiment een succes, dan is het de bedoeling dat meer huisartsen met kleinere praktijken gaan werken.

Voorzichtig positief

Huisartsenpraktijk De Goorn is voorzichtig positief over het hoofdlijnen akkoord. Een aantal van de grootste knelpunten lijkt nu aangepakt te kunnen worden. ¨Al blijven we voorzichtig want in het verleden hebben met name de zorgverzekeraars zich nog wel eens onbetrouwbaar opgesteld en zijn afspraken niet nagekomen¨ aldus de woordvoerder. Hij vervolgt:¨Nu er een onafhankelijke partij gaat controleren of dat wel gebeurd en als ook de administratieve regeldruk verder afgebouwd gaan worden, dan zien wij een voorzichtig keerpunt. Er zal dan wel nog tijd nodig zijn om de echte resultaten zichtbaar te krijgen.¨
Zorgen over de uitwerking van de nieuwe privacywet

Overigens maakt de Huisartsenpraktijk De Goorn zich daarnaast nog wel enigszins zorgen over de uitwerking van de nieuwe privacywet, die momenteel soms zo rigide wordt toegepast dat er nog amper communicatie tussen zorgverleners mogelijk is. Door de vele verplichte toestemmingsverklaringen en beperkingen gaat er veel tijd verloren en moeten soms zelfs dure onderzoeken over gedaan worden. Terwijl de patiënt vaak niet eens bewust is van een benodigde toestemming en in bijna alle gevallen zelf verbaasd dat ook hier weer een administratieve handeling voor nodig is. Waken over privacy is binnen de zorg al zeer goed ingericht, maar het moet niet door gaan slaan richting onveilige situaties.
Oproep over eigen rol stijgende ziektekosten

Ten laatste willen de huisartsen in de Goorn iedereen oproepen te kijken naar de eigen rol in de stijgende ziektekosten. De zorgverzekeraars hebben oneindig geprobeerd deze kosten binnen de zorg op te lossen, maar een groot deel van de stijging zit ook in de maatschappij zelf.

Als we met zijn allen kritisch blijven in het gebruik van dure zorg zoals doorverwijzingen naar het ziekenhuis of vooral het gebruik van de huisartsenpost of eerste hulp, dan winnen we daar enorm mee.

¨Bespreek met vrienden en familie wanneer een zorgvraag echt spoed heeft of wanneer een klacht ook even had kunnen wachten totdat je terecht kunt bij de eigen huisarts.¨ Woordvoerder Huisartsenpraktijk vervolgt :¨Wij constateren een toenemende 24/7 servicevraag, wat uiteraard goed te verklaren is, maar waar men nog niet altijd bewust is van de kosten die bij de 24/7 zorgvraag hoort. Zorg in de ziekenhuizen in de avond, nacht en weekenden is heel duur en als we dat iets vaker kunnen voorkomen, dan houden we met zijn allen onze zorgpremies betaalbaar! De huisartsen doen er in ieder geval alles aan om u daarin te ondersteunen!¨

Lees ook : Hoofdlijnakkoord huisartsen ondertekend

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: