Inloophuis Pisa Nieuws 

Themabijeenkomst ‘Met kinderen praten over kanker’

Hoorn -3 april 2019- Op donderdag 16 mei a.s. van 19.30 tot 21.00 uur, verzorgt Nel Kleverlaan bij PISA aan de Draafsingel 59 in Hoorn een bijzondere themabijeenkomst over het praten met kinderen over kanker.

Met(klein)kinderen over kanker praten is heel bijzonder. Niet alles isechter in woorden te vatten. Ook tekeningen, gedrag en prestatieskunnen duidelijk maken wat kinderen bezighoudt. Wat zijn hun vragenen hoe reageren ze als ze worden geconfronteerd met kanker in hetgezin? Door te luisteren, te kijken en hen indien nodig bij te sturenkunnen we kinderen en jongeren helpen.

NelKleverlaan (psycholoog, auteur, regisseur en oud-coördinator van ’tPraethuys in Alkmaar),isgespecialiseerd in kinderen en jongeren die te maken hebben metkanker. Ze komt op 16 mei bij PISA vertellen wat zij weet, ziet enhoort. Daarnaast zal ze tips aanreiken over hoe er samen de schoudersonder te zetten. Destichting ‘Verdriet door je hoofd/Kankerspoken’ is bovendienaanwezig met een stand met boeken en materialen.

Deavond is voor iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt.Uiteraard zijn ook de kinderen en jongeren zelf van harte welkom.

PISAvraagt voor deelname aan deze avond een bijdrage in de kosten van 5euro per persoon, inclusief koffie en thee. Inloop is mogelijk vanaf19.00 uur.

Aanmeldenvoor deze bijzondere avond kan via administratie@inloophuispisa.nl,www.inloophuispisa.nlof bij de gastvrouw of -heer in PISA.

Image courtesy of H-TC

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: