Sluis Rustenburg nu hele week in gebruik

Een lang gekoesterde wens van de gemeente Opmeer om een doorvaarroute te kunnen creëren vanuit de eigen gemeente naar openbaar water over Koggenlands grondgebied is in vervulling gegaan.

Wethouder Carolien van de Pol (Koggenland).

Dinsdagmiddag 18 juli openden wethouder Carolien van de Pol van Koggenland en burgemeester Nijpels van Opmeer de bediening door 7 vrijwilligers door met het voormalige binnenslepertje Gerrie uit Opmeer zich te laten schutten. Het schuitje ligt normaal altijd bij de molen aan de Nieuweweg 2 in Opmeer achter de Berkmeerdijk.

Rustenburger sluis hele week open

Dankzij 7 vrijwilligers is de Rustenburger sluis nu ook door de week heen in gebruik. De betaalde vrijwilliger woont bij de sluis en werkt via het uitzendbureau ODV Maritim voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De 7 vrijwilligers werken voor het Recreatischap Westfriesland.

De sluis is geschikt voor een doorvaardiepte van 2,40 m en op de drempel van de sluis 2,10 m. en is alleen voor de recreatievaart bestemd.

De opening van de is van maandag tot en met vrijdag van 10-12 uur en van 14-17 uur. In het weekend van 10-19 uur.

Het Hoog Heemraadschap zorgt voor veilige dijken, droge voeten, sluisbeheer en werkt samen met de gemeenten en het Recreatieschap. Er zijn daardoor ook afspraken over gemaakt tussen de overheden onderling.

Gemeente Opmeer wacht op ondernemers voor haventje

Het Hoog Heemraadschap heeft er ook voor gezorgd dat de Wipbrug bij Opmeer het ook weer is gaan doen. De gemeente Opmeer heeft nog steeds de al lang gekoesterde wens om een haventje in te stellen, maar wacht daarvoor nog steeds op ondernemersinitiatief voor het opzetten en beheer van het haventje.

Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: