vrijdag, december 2, 2022
HomeNieuwsSchouten stemt in met voorwaarden voor uitkeren energietoeslag

Schouten stemt in met voorwaarden voor uitkeren energietoeslag

Minister Schouten van Armoedebeleid gaat in op de randvoorwaarden van gemeenten om 500 euro extra energietoeslag aan inwoners uit te keren. Voor de uitvoering en de extra kosten is er een budget van 550 miljoen euro dat komt uit de verwachte hogere gasopbrengsten.    

In het debat over de Voorjaarsnota op 5 juli kondigde het kabinet aan het richtbedrag van de eenmalige energietoeslag nogmaals te verhogen, van 800 euro naar 1.300 euro. Uit een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bleek dat gemeenten niet staan te springen om een hogere energietoeslag uit te keren.

‘De VNG schetst dat gemeenten een stap naar voren hebben gedaan in het belang van hun inwoners, toen bleek dat een centraal uitgevoerde regeling via huur- en zorgtoeslag niet mogelijk was.’ Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik ben gemeenten hiervoor zeer erkentelijk. Een aantal gemeenten heeft inmiddels het merendeel van de beoogde doelgroep al bereikt. Dit is echt een prestatie van formaat en ik wil gemeenten hiervoor dan ook een groot compliment geven.’

Randvoorwaarden

Wel stelde de VNG in ruil voor hulp dat een aantal randvoorwaarden moet zijn ingevuld en dat serieuze zorgen moeten worden weggenomen. Zoals uitzicht op een structurele oplossing en dat het Rijk de verantwoordelijkheid voor de doelgroep studenten draagt. Verder dat gemeenten dezelfde doelgroep mogen hanteren als eerder en zonder rompslomp opnieuw een bedrag kunnen verstrekken. Ook gaf de VNG aan dat de ophoging extra uitvoeringskosten met zich mee brengt, die de rijksoverheid moet betalen.

Extra budget

In het Gemeentefonds wordt extra budget van 550 miljoen euro toegekend aan gemeenten voor de ophoging van de energietoeslag (500 miljoen) en de extra uitvoeringkosten (50 miljoen). ‘De dekking voor de uitgaven wordt gevonden in verwachte hogere gasbaten, afkomstig uit onder meer de kleine gasvelden, door de hoge gasprijzen.’ De gasbatenraming wordt geactualiseerd bij de Miljoenennota.

Verlenging uitbetalen

Gemeenten streven ernaar de eenmalige energietoeslag zo snel mogelijk en in het kalenderjaar 2022 uit te betalen. ‘Maar het is niet uitgesloten dat gemeenten voor de afhandeling van de laatste aanvragen de jaargrens zullen moeten overschrijden,’ schrijft Schouten. Gemeenten krijgen daarom zes maanden langer de tijd. Hierdoor kan ook in het eerste half jaar van 2023 de toeslag nog rechtmatig worden uitbetaald.

Toekenning

De toekenning van de verhoogde eenmalige energietoeslag 2022 kan volgens Schouten dus plaatsvinden binnen de daaraan door de VNG gestelde randvoorwaarden.

  • De doelgroep van de eenmalige energietoeslag 2022 blijft ongewijzigd. Gemeenten kunnen blijven uitgaan van de eerder door hen in lokale beleidsregels vastgestelde doelgroep. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de door de gemeente vastgestelde periode waarover het inkomen in beschouwing wordt genomen, niet wijzigt.
  • Bij nieuwe aanvragen van de eenmalige energietoeslag hanteren gemeenten het nieuwe, verhoogde bedrag van de eenmalige energietoeslag (richtbedrag 1300 euro).
  • Huishoudens van wie de aanvraag van de eenmalige energietoeslag reeds is afgehandeld, ontvangen van de gemeente een nabetaling op de eerder uitbetaalde eenmalige energietoeslag (richtbedrag 500 euro). Deze huishoudens hoeven hiervoor niets te doen.

Geen centrale regeling

De VNG wil ook graag een centraal uitgevoerde regeling via de uitvoeringsorganisaties zoals Belastingdienst/Toeslagen, SVB en DUO, maar dat gaat niet gebeuren. ‘Het kabinet onderschrijft dit, maar constateert tegelijkertijd dat de mogelijkheden om nog in dit lopende jaar huishoudens gericht financieel te compenseren er gewoonweg niet zijn,’ aldus Schouten. ‘Dit is geen onwil van het kabinet, maar onmacht.’

Structureel

Gemeenten hadden ook als voorwaarde voor hun hulp gesteld dat het kabinet met plannen komt om armoede structureel aan te pakken. Schouten belooft nog voor de zomer met een nadere uitwerking te komen van de afspraken uit het coalitieakkoord voor verbetering van de bestaanszekerheid. ‘Denk hierbij aan het herijken van het sociaal minimum, het aanpassen van de kostendelersnormen en het meer laten lonen van werk.’

Image courtesy of Gemeente.nu
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: