maandag, oktober 3, 2022
HomeGemeenteRooien van bomen langs N507 (Obdam)

Rooien van bomen langs N507 (Obdam)

Van donderdag 15 januari tot en met vrijdag 6 februari 2015 vinden er werkzaamheden plaats langs de N507 bij Obdam. Het gaat om het rooien van 250 bomen. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk geluidhinder veroorzaken en hebben daarnaast gevolgen voor het fietsverkeer dat gebruik maakt van het fietspad langs de N507, de Braken.

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt bouwbedrijf Heijmans de komende jaren aan de realisatie van de N23 Westfrisiaweg. Hiervoor vinden al sinds september diverse voorbereidende werkzaamheden plaats.

Beperking geluidhinder

Heijmans streeft ernaar om de geluidhinder die door de werkzaamheden ontstaat, zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden vinden daarom overdag plaats. Doordeweeks van 07:00 tot 16:00 uur en op zondag van 08:00 tot 17:00 uur.

Afsluiting fietspad

In verband met de verkeersveiligheid wordt het fietspad afgesloten op de tijden dat Heijmans aan het werk is. Fietsers worden omgeleid. Buiten deze tijden is het fietspad gewoon toegankelijk.

Locaties en planning werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden is aan verandering onderhevig en afhankelijk van de voortgang van het werk. Zodra zich wijzigingen in de planning voordoen, voegen wij de nieuwe informatie toe aan dit nieuwsbericht.

Locatie 1 De werkzaamheden vinden op locatie 1 plaats op 15, 16, 18, 20, 21, 22 en 23 januari 2015 van 08:30 tot 15:00 uur. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid.
Locatie 1
De werkzaamheden vinden op locatie 1 plaats op 15, 16, 18, 20, 21, 22 en 23 januari 2015 van 08:30 tot 15:00 uur. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid.
Locatie 2 De werkzaamheden vinden op locatie 2 plaats van 26 tot en met 30 januari 2015 en van 2 tot en met 6 februari 2015 van 07:00 tot 16:00 uur. Het fietspad is tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar. Ook vinden de werkzaamheden plaats op zondag 25 januari, zondag 1 februari en zondag 8 februari 2015 van 08:00 tot 17:00 uur. Het fietspad is op deze dagen tijdens de werkzaamheden gesloten. Fietsers worden omgeleid.
Locatie 2
De werkzaamheden vinden op locatie 2 plaats van 26 tot en met 30 januari 2015 en van 2 tot en met 6 februari 2015 van 07:00 tot 16:00 uur. Het fietspad is tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar. Ook vinden de werkzaamheden plaats op zondag 25 januari, zondag 1 februari en zondag 8 februari 2015 van 08:00 tot 17:00 uur. Het fietspad is op deze dagen tijdens de werkzaamheden gesloten. Fietsers worden omgeleid.

Doorkijk

De voorbereidende werkzaamheden voor de N23 Westfrisiaweg duren tot in de zomer van 2015. Daarna start de daadwerkelijke uitvoering. In verband met de opwaardering en aanleg van de N23 Westfrisiaweg worden ook diverse nieuwe fietstunnels en fietsroutes aangelegd. Dit duurt tot half 2017. Uitgangspunt van de werkzaamheden is dat fietsers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Meer informatie?

Neemt u dan contact op met het servicepunt Wegen en Vaarwegen van de provincie Noord-Holland op telefoonnummer: 0800-0200600, of via e-mail op: infobu@noord-holland.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: