zondag, oktober 2, 2022
HomeNieuwsProvincie mag Windpark Westfrisia afwijzen

Provincie mag Windpark Westfrisia afwijzen

Volgens de antwoorden mogen provinciale staten het plan beoordelen op “een goede ruimtelijke ordening”.

“Dat oordeel kan dus ook negatief uitvallen”, aldus Bruggeman. “Op 16 maart was er een politiek debat van de Stichting Windmolenklachten in Middenmeer. Statenleden van verschillende partijen hebben daar gezegd zich te willen inzetten om Windpark Westfrisia tegen te houden. Daar kunnen we ze nu aan gaan houden.”

Uit de antwoorden blijkt ook dat het provinciale staten vrij staat een alternatieve locatie aan te wijzen, wanneer zij vinden dat het geplande windpark in Zwaagdijk-Oost niet aan de vereisten voor “een goede ruimtelijke ordening” voldoet.

De molens zijn bij Zwaagdijk-Oost gepland op minder dan 600 meter afstand van woningen. Op 2 maart van dit jaar hadden provinciale staten echter besloten dat windmolens op minimaal 600 meter afstand moeten komen. Volgens een overgangsregeling uit 2012 geldt dit echter niet voor Windpark Westfrisia. Uit de antwoorden van gedeputeerde staten blijkt nu dat Wesfrisia vermoedelijk het enige windmolenplan is waarop deze overgangsregeling van toepassing is. Gedeputeerde staten zeggen verder dat er aan de initiatiefnemers nooit toezeggingen zijn gedaan of bij hen verwachtingen zijn gewekt, “anders dan de constatering dat de overgangsregeling van toepassing is”. Zij zeggen ook dat er tot nu toe nooit een inhoudelijk besluit over Westfrisia is genomen.

Volgens gedeputeerde staten is de overgangsregeling ingevoerd na een juridisch advies van advocatenkantoor Pels Rijcken uit november 2012 over de mogelijkheid van schadeclaims. Dit advies ging echter alleen over vier andere windmolenplannen, in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Het advocatenkantoor achtte de risico’s van schadeclaims bovendien beperkt. Gedeputeerde staten zeggen nu dat bij de overgangsregeling destijds niet is gedacht aan Windpark Westfrisia en dat zij daarom toen ook niets over hebben verteld aan provinciale staten over de gevolgen voor Westfrisia.

Bruggeman concludeert: “Ik kan niet anders zeggen dan dat gedeputeerde staten heel serieus op mijn vragen zijn ingegaan. Dat ze daar tweeënhalve maand over hebben gedaan, neem ik ze dan ook maar niet kwalijk. Ze dreigen ook niet met schadeclaims wanneer provinciale staten Windpark Westfrisia alsnog afwijzen. Westfrisia lijkt ook het enige plan dat onder de overgangsregeling valt. Als provinciale staten alsnog nee zeggen tegen de locatie Zwaagdijk-Oost komen er dus geen problemen met andere windmolenplannen. Zeker als de initiatiefnemers een alternatieve locatie aangeboden krijgen, zou het allemaal dus nog wel eens heel goed kunnen aflopen voor de bewoners van Zwaagdijk-Oost. Al zullen de bewoners nog wel de nodige gesprekken met de statenfracties moeten gaan voeren. Maar met de antwoorden die er nu liggen, hebben ze goede troeven in de hand.”

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: