Protestantse Gemeente Koggenland

De protestantse geloofsgemeenschap van Koggenland wil een uitnodigende en gastvrije gemeenschap zijn. De protestantse gemeente is een kleine gemeente. Wil ook een veilige thuishaven bieden aan iedereen die op zoek is naar zingeving.

De toevallige passant die zijn levensverhaal nu en dan in het bredere verhaal wil zetten, dat God aanging met de mensen. De Protestantse Gemeente Koggenland behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerkdiensten vinden plaats in de kerkgebouwen in Avenhorn, Berkhout en Ursem. Verder omvat het de woonkernen Scharwoude, Grosthuizen, De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Bobeldijk en Rustenburg en bestrijkt hiermee de vroegere burgerlijke gemeente Wester-Koggenland.

Pastorale zorg

Predikantsplaats vacant.

Voor pastorale zorg rondom sterven en uitvaart, aanvraag huwelijk, doop, belijdenis kunt u contact opnemen met de scriba. Bij diens afwezigheid kunt u contact opnemen met het wijkpastoraat (zie onder vermeld ).

Kerkenraad mw. R. van Dolder (scriba), Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem

Website info@pg-koggenland.nl

Ledenadministratie

van Doornum, 072-5021805;

ledenadministratie@pg-koggenland.nl

Wilt u ons kerkblad Contact digitaal ontvangen? Meld u zich dan aan via de website of bij dhr. Van Doornum of bij het secretariaat via deze link.

Kerkdiensten

  • 21 oktober 10.00 uur Berkhout dhr. Kees van Lenten
  • 28 oktober 10.00 uur Ursem ds. Henk van Olst

Iedereen is van harte welkom, wij willen een gastvrije en open gemeenschap zijn.

Tijdens de kerkdiensten in Avenhorn is er kindernevendienst. Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom!

Protestantse Gemeente Koggenland
Omring, De Berkenhof – Berkhout Verpleeghuis en verzorgingshuis Adres Slagterslaan 2 1647 CA Berkhout Telefoon 088-2068910

Kerkdiensten in de Berkenhof

  • Woensdag 10 oktober pastoor Nico Knol

De diensten worden gehouden in de grote zaal van de Berkenhof, steeds vanaf 15.30 uur. Het zijn korte diensten met Bijbellezing, gebed en samen zingen.

Zowel mensen van Protestantse als van Katholieke huize en ook alle anderen zijn van harte welkom!

Ook Berkhouters die niet in de Berkenhof wonen, zijn van harte uitgenodigd.

 

Kerkdiensten in de Rustenburcht

  • insdag 9 oktober Ad Groot
  • dinsdag 16 oktober Andrea Loman
  • dinsdag 23 oktober Pastor Hans Nieuwkamp
  • dinsdag 30 oktober Ans Appel

De diensten worden gehouden in de grote zaal om 10.00 uur. Het zijn diensten van een half uur met Bijbellezing, gebed en samen zingen. De katholieke pastores vieren ook eucharistie of communie.

Voor bewoners, mensen uit de aanleunwoningen en ouderen uit het dorp.

U bent van harte welkom.

Protestantse Gemeente Koggenland
Hervormde kerk Kerkebuurt 172 Berkhout Hervormde kerk. Ongewijzigd, op de begraafplaats is ook een baarhuisje dat eveneens rijksmonument is. Kerk is gebouwd op T-vormig grondplan.
Protestantse Gemeente Koggenland
Waterstaatskerk naar ontwerp van E. de Kruyff aan de aan het Kerkepad 4 in Ursem.
Hervormde kerk aan de West 19 in Avenhorn. De Hervormde kerk, Een zondag per maand doet het gebouw dienst als kerk, tevens buurtgebouw. Toren en kerk zijn aparte rijksmonumenten.
Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel