zondag, november 27, 2022
HomeSchagenProces Regionale Energiestrategie geëvalueerd

Proces Regionale Energiestrategie geëvalueerd

In de zomer van 2021 zijn de Regionale energiestrategieën van Noord-Holland Noord en Zuid vastgesteld. Het heeft twee jaar geduurd tot deze tot stand kwamen. Tijdens het proces heeft de energieregio veel gecommuniceerd en hadden verschillende partijen en inwoners de gelegenheid mee te denken en de inhoud van de RES te beïnvloeden. Maar hoe is dit proces eigenlijk ervaren door de deelnemers en de inwoners van Noord-Holland? Er bleek grote behoefte om het proces te evalueren. Een onafhankelijk  bureau is gevraagd de evaluatie uit te voeren. De evaluatie is gereed en openbaar.

“Het resultaat is interessant”, geeft wethouder Duurzaamheid, Hans Heddes aan. “Hoewel het bureau vaststelt dat het een transparant proces is geweest, wist maar één op de zeven inwoners in Noord-Holland dat ze konden meepraten in de RES. Met de informatie en aanbevelingen van het rapport kunnen we de vervolgfase beter organiseren: de uitdaging is om de betrokkenheid van mensen te vergroten door meer van onderaf informatie en ideeën voor de energietransitie op te halen dan tot nu toe is gebeurd”.

Resultaten van het onderzoek

De conclusies geven samengevat weer dat de doelstellingen van de regionale communicatieaanpak voor een deel zijn gerealiseerd. Het proces is weliswaar gestructureerd en transparant opgezet, maar niet alle betrokken partijen waren tevreden over wat er met hun inbreng is gebeurd. Bijna één derde van de betrokkenen beschouwt het proces als geslaagd, ongeveer één vijfde vond het proces niet geslaagd, de helft zit daar tussenin. Ruim één op de drie inwoners van Noord-Holland geeft aan in de toekomst betrokken te willen worden bij het bepalen van de exacte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Een ruime meerderheid van de inwoners vindt dat de overheid inwoners moet betrekken bij verdere uitwerking van de RES.

Meer informatie over het rapport is te vinden op website van de energieregio’s van Noord-Holland

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: