maandag, oktober 3, 2022
HomeGemeenteOfficiële publicaties van het college van B & W van Koggenland

Officiële publicaties van het college van B & W van Koggenland

BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2015-HZ 0128 13-03-15 realiseren tijdelijke werkstrook t.b.v. aanleggen ondergrondse 150 kV verbinding 150kV traject door Koggenland (van Oterleek naar Westwoud)
2015-HZ-0145 26-03-15 plaatsen dakkapel Dokter Bloemstraat 71, Spierdijk
2015-HZ-0149 31-03-15 plaatsen veranda en beschoeiing Korte Verlaatsweg 6, Spierdijk
2015-HZ-0150 01-04-15 het vlakken en egaliseren van een perceel grond Berkhout
2015-HZ-0151 01-04-15 plaatsen tuinhuisje en carport T. van der Meerstraat 46, Scharwoude
2015-HZ 0155 07-04-15 legaliseren tuinberging Dorpsweg 18, Oudendijk
2015-HZ 0157 08-04-15 wijzigen voorgevel Zuid-Spierdijkerweg 46, Spierdijk
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend
Verlenging beslistermijn
Dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:
BWT nr. Datum Activiteiten Perceel
2015-HZ-0017 26-03-15 uitbreiden woning De Tocht 26, Avenhorn
2015-HZ-0130 08-04-15 slopen woning Scharwoude 7, Scharwoude
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
BWT nr. Verzenddatum Aciviteiten Perceel
2014-HZ-0523 26-03-15 vergroten/vernieuwen woning Dorpsstraatweg 252, Obdam
2015-HZ-0127 26-03-15 plaatsen tuinberging en veranda Veldbeemd 32, De Goorn
2014-HZ-0498 01-04-15 bouwen ligboxenstal Noord-Spierdijkerweg 179, Spierdijk
2015-HZ-0008 01-04-15 Plaatsen 2 bruggen, bootinlaat en dam Lijsbeth Tijspark, nabij De Veenhoop 15, Berkhout
2015-HZ-0051 01-04-15 tijdelijk plaatsen stacaravan Gemaalweg 12A, Hensbroek
2015-HZ 0062 01-04-15 tijdelijk plaatsen woonunit Westeinde 312, Berkhout
2015-HZ-0120 01-04-15 realiseren aanlegsteiger tegenover Lange Weide 2, Oudendijk
Bezwaar: zie groene informatieblok
Geaccepteerde sloopmeldingen
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2015-HZ_SLM_0146 31-03-15 Verwijderen asbesthoudende golfplaten van schuur B Vredemakersweg 3, De Goorn
Geaccepteerde meldingen brandveilig gebruik
BWT nr. Verzenddatum Activiteiten Perceel
2014-HZ_MBG-0325 26-03-15 het brandveilig in gebruik nemen van de kerk De Goorn 69, De Goorn
Afgesloten (exploitatie) overeenkomst
De Kolk 2, Ursem s
Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
02-05-15 Kermisborrel Spierdijk (17.00-23.00) Dokter Bloemstraat 17a
30-05-15 Rommelmarkt Grosthuizen 58
31-05-15 Berkmeerkermis Land tussen Berkmeerdijk 4 en 5
06-06-15 Rabo Fietssponsortocht Route gaat door de gemeente
05-07-15 Westfriese Omringdijk Skeelertocht Route gaat door de gemeente
06-09-15 Tour de Blauw Route gaat door de gemeente
Bezwaar: zie groene informatieblok
Ontwerp bestemmingsplan en Ontwerpbesluit Hogere Waarde De Goorn 27 en 28 te De Goorn
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en op grond van de Wet Geluidhinder,
ligt het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarde De Goorn 27 en 28,
De Goorn, ter inzage.
Met dit ontwerp bestemmingsplan wordt de uitbreiding van het op nr. 27 gevestigde bedrijf
annex winkel mogelijk gemaakt, alsmede de vervanging van de woning op nr. 28.
De te verwachten geluidsbelasting op de gevel van de te realiseren woning op nr. 28 zal tussen
de 48 en 53 dB komen te liggen. Dit betekent, dat nu geen geluidwerende voorzieningen
in het openbaar gebied kunnen worden getroffen, met het aanbrengen van geluidwerende
voorzieningen in de woningen aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting kan worden
voldaan. Een ontheffing op grond van de Wet Geluidhinder is daartoe vereist.
Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Waarde liggen met ingang van
20 april tot en met 31 mei 2015 (6 weken) ter inzage bij de afdeling Bouwen & Milieu in het
gemeentehuis (tijdens openingstijden).

bannervergunningen

Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: