maandag, augustus 15, 2022
HomeNieuwsOekraine Referendum op 6 april

Oekraine Referendum op 6 april

Obdam – Overmorgen gaan wij met zijn allen naar de stembus voor het referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie en de Oekraine. Waar gaat het eigenlijk om?

Koggenland Nieuws heeft alle raadsfrakties in de Gemeenteraad gevraagd hun mening te geven. Twee van hen hebben gereageerd. Een voorstander en een tegenstander.

Fractievoorzitter van de PvdA Frank Schuitemaker zit in het VOOR-kamp en fractievoorzitter Jim Mollet van de Oke-partij in het TEGEN-kamp. Beiden hebben gereageerd op de vragen die Koggenland Nieuws aan hun voor heeft gelegd.

Oekraine
Jim Mollet.

1. Al gaat het hier om landelijke politiek, wat vindt u van het associatieverdrag met de Oekraïne?

Jim Mollet (OKe) : Een zeer slecht verdrag wat de coalitie zonder inmenging van burgers of oppositie dacht te kunnen uitvoeren.

Frank Schuitemaker (PvdA).
Frank Schuitemaker (PvdA).

Frank Schuitemaker (PvdA) : Het associatieverdrag met Oekraïne is erop gericht om de handelsrelaties tussen de EU en Oekraïne te verbeteren en de oostelijke grens van de EU stabieler te maken. De samenwerking zal de democratie en algemene veiligheid in zowel Europa als in Oekraïne versterken.

2. De Oekraïne zal door dit verdrag niet lid worden van de Europese Unie, maar er worden wel voorbereidende stappen voor ondernomen. Is daar van begin af aan altijd eerlijk over geïnformeerd door uw landelijke partij-organisatie?

OekraineJim Mollet (OKe) : Ik beschouw de SP als onze landelijk partij en die hebben ons van meet af aan open en eerlijk er over geïnformeerd

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : De overeenkomst betekent niet dat Oekraïne een kandidaat-lid van de Europese Unie wordt. Dat komt ook niet dichterbij als resultaat van het associatieverdrag.

3. Het Associatieverdrag is onder voorbehoud al per 1 januari 2016 van kracht geworden. Hoe denkt u dat uw landelijke collega ́s daarmee om moeten gaan bij een overwinning van het Nee-kamp, indien de kiesdrempel van 30 procent behaald blijkt?

OekraineJim Mollet (OKe) : Een meerderheid van de partijen inclusief de PvdA hebben al aangegeven dat zij de uitslag zullen respecteren en bij een NEE niet zullen instemmen met ratificatie en dus Rutte indien hij dat toch doet naar huis zullen zenden, de enige juiste weg…

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Het zal niet eenvoudig zijn om e.e.a terug te draaien. De schade die dat zou aanrichten zou nog wel eens veel groter kunnen zijn. Eigenlijk gaat het hier om een “mosterd-na-de-maaltijd-referendum”. We zijn wel voorstander van de mogelijkheid van een referendum, niet stemmen betekent een uitholling van het democratisch beginsel.

4. De Oekraïne staat bekend als een corrupt land. Vindt u het een probleem om een verdrag aan te gaan met de Oekraïne? Of juist wel, om zo corruptie in dat land tegen te kunnen gaan?

OekraineJim Mollet : Corruptie uitbannen is een proces dat in een ontwikkeld land meerdere tientallen jaren vergt, het is bezijden elke realiteit te denken dat dit verdrag tot een vermindering van corruptie in de komende 50 jaar zal kunnen leiden, zelfs in ons land is corruptie (VVD , Mark Ruttes partij is daar een voorbeeld van) nog aan de orde van de dag.

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Het verdrag biedt niet alleen ons, maar de hele Europese Unie de mogelijkheid om corruptie tegen te gaan en te bestrijden. Overigens is corruptie iets wat overal kan voorkomen en ten alle tijden bestreden dient te worden.

5. Gaat de uitbreiding van de EU onder meer door dit verdrag ook te snel, gelet op de onkosten die het heeft gehad naar Griekenland toe?

OekraineJim Mollet (OKe) : De Europese machthebbers lijden aan grootheidswaanzin, hoe groter de EU hoe belangrijker zij worden , JA dus van corruptie in de komende 50 jaar zal kunnen leiden, zelfs in ons land is corruptie nog aan de orde van de dag.

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Nogmaals, de overeenkomst betekent niet automatisch dat Oekraïne een kandidaat-lid van de Europese Unie wordt. Dat komt ook niet dichterbij als resultaat van het associatieverdrag.

6. Hoe voordelig denkt u dat het voor de ondernemers in Koggenland die ook exporteren naar het buitenland zal zijn als het Associatieverdrag doorgaat? Als het niet doorgaat, hoeveel nadeel hebben zouden zij daarvan hebben?

OekraineJim Mollet (OKe) : Het voordeel voor die ondernemers als zij al bestaan , zal niet opwegen tegen de overvloed van werkloze Oekraïners die onze gemeente zullen overspoelen met alle kosten van dien, we hebben het probleem van de Polen nog niet eens opgelost en dat is een klein probleem in vergelijking met de hordes die ons vanuit Oekraïne zullen overspoelen.

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Het is moeilijk om dat zo direkt te zeggen. Feit is dat de huidige export vanuit Nederland naar Oekraïne gering is, ongeveer 0,18% van de totale handelswaarde. Als je kijkt naar het aantal inwoners (ca. 46 miljoen) dan zou je kunnen concluderen dat er een enorme exportmarkt ligt voor Nederlandse, en daarmee ook voor Koggenlandse ondernemers. Bij het niet doorgaan zullen de gevolgen beperkt zijn voor Koggenlandse ondernemers.

7. Als het Associatieverdrag niet door zou gaan, hoeft dat geen directe gevolgen te hebben voor het handelsverkeer, even los van de grenscontroles. In welke mate zouden onze regionale ondernemers dan benadeeld worden en hoe denkt u dat dan op te kunnen lossen?

OekraineJim Mollet (OKe) : Er zou geen benadeling van onze regionale ondernemers optreden, als zij al bestaan, want de voordelen van dit verdrag zijn eenzijdig gelegen bij de Oekraïnes staat.

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Het is moeilijk om dat zo direkt te zeggen. Feit is dat de huidige export vanuit Nederland naar Oekraïne gering is, ongeveer 0,18% van de totale handelswaarde. Als je kijkt naar het aantal inwoners (ca. 46 miljoen) dan zou je kunnen concluderen dat er een enorme exportmarkt ligt voor Nederlandse, en daarmee ook voor Koggenlandse ondernemers.

8. Het voor-kamp schermpt ook met het gevaar wat er van Poetin uit zou gaan bij een afketsen van dit verdrag. Is dat een steekhoudend argument of een non-argument?

OekraineJim Mollet (OKe) : Als je iets niet wil schep dan een vijand, Poetin is sowieso niet onze vriend, overigens zet je Poetin juist op scherp als je het verdrag aanneemt omdat je dan
Oekraïne dichter bij de Navo brengt, een NEE zal Poetin juist toejuichen en de verhoudingen kalmeren.

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : Ik heb zojuist het boek “Putin, de nieuwe tsaar” gelezen.  En ik moet zeggen dat me dat niet geruststelt. Deze man heeft over de afgelopen jaren vrijwel alle macht naar zich toegetrokken en lijkt ook nergens voor terug te deinzen. Hij grijpt iedere mogelijkheid aan om delen van de vroegere Sovjetunie te “heroveren”, zoals bijvoorbeeld De Krim. Tegenstanders van het regime, ook in het buitenland, worden systematisch uitgeschakeld. Ik verwacht dat hij een “nee” tegen het verdrag ook direct zal aangrijpen om er in welke vorm dan ook zijn voordeel mee te doen.

9. Wat zou u de kiezers volgende week willen meegeven bij het bepalen van hun keuze?

OekraineJim Mollet (OKe) : Laat de landelijke politiek door een NEE stem weten dat Nederlanders betrokken willen worden bij belangrijke beslissingen en dat de politieke elite die evident niet meer berust op een meerder -heid van het volk (VVD en Pvda hebben volgens de peilingen maar minder dan een kwart van de zetels ) niet meer buiten de burgers om kunnen zwelgen in hun pluchen machtswaanzin

Frank Schuitemaker (PvdA).Frank Schuitemaker (PvdA) : De organisatoren van dit referendum hebben aangegeven dat het ze eigenlijk helemaal niet gaat om Oekraïne of welk verdrag dan ook.  En hoewel het misschien democratisch misschien wel geoorloofd is zou je ook dat als een vorm corruptie kunnen zien. De samenleving wordt hier doelbewust opgezadeld met een gigantische kostenpost. Dit geld had wat onze fractie betreft beter in bijvoorbeeld de zorg kunnen worden geïnvesteerd. Diep in mijn hart hoop ik dat de drempel niet wordt gehaald. De mensen die wel gaan stemmen zou ik willen adviseren om er heel serieus mee om te gaan. Wees geen meeloper,  zet de voors en tegens van dit verdrag op een rijtje, en maak dan zelf een afgewogen keuze.  Voor onze fractie betekent dit een stem VOOR het verdrag.

Image courtesy of Redactie Noordkop Actueel | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

1 REACTIE

 1. Een van de geinterviewde politici heeft aangegeven te willen reageren op zijn collega in de raad. Dat is Jim Mollet (OKe). Koggenland Nieuws plaatst deze reakties samen met de bewuste vragen hieronder. Deze opmerkingen komenn dus volledig voor verantwoording van de dhr. Mollet. Als dhr. Schuitemaker (Fractievoorzitter PvdA) alsnog zich geroepen voelt om te reageren naar dhr. Mollet van de PvdA). 1. Al gaat het hier om landelijke politiek, wat vindt u van het associatieverdrag met de Oekraïne?

  Mevrouw Plotnikova, Consultant Oost Europa:¨Het verdrag versterkt de militaire samenwerking met Oekraïne, Nederland kan zo dit conflict worden ingezogen, waarom eigenlijk de economie van Oekraïne is kleiner dan die van Noord Holland en het economisch meest sterke gebied, Donbass, wordt nu as we speak, vernietigd, hoezo versterken van de algemene veiligheid?¨
  2. De Oekraïne zal door dit verdrag niet lid worden van de Europese Unie, maar er worden wel voorbereidende stappen voor ondernomen. Is daar van begin af aan altijd eerlijk over geïnformeerd door uw landelijke partij-organisatie?
  De eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. Wil je nog duidelijker aanwijzingen hebben dat het verdrag Oekraïne klaarstoomt voor volledig lidmaatschap van de Unie?
  3. Het Associatieverdrag is onder voorbehoud al per 1 januari 2016 van kracht geworden. Hoe denkt u dat uw landelijke collega ́s daarmee om moeten gaan bij een overwinning van het Nee-kamp, indien de kiesdrempel van 30 procent behaald blijkt?

  Ik ben het volledig met Frank eens, niet stemmen is in strijd met democratische beginselen maar nu er nooit vooraf een mening werd gevraagd over de ingrijpende consequenties, het is nooit onderwerp geweest van enig verkiezingsprogramma of volksraadpleging, is de kwalificatie mosterd-na-de-maaltijd onbegrijpelijk. Dat zou inhouden dat er nooit enige, achteraf gebleken onjuiste, zonder enige democratische legitimiteit genomen maatregel zou kunnen worden gerectificeerd, zoiets als eens gegeven blijft gegeven.

  Alle gepensioneerden die, ondanks de “gegarandeerde welvaart vastheid” moeten vrezen voor hun toekomstige pensioenen kunnen beamen dat eens gegeven blijft gegeven niet opgaat……waarom dan dat wel vasthouden bij de voordelen die Oekraïne zo stiekem zijn gegeven?
  verdrag is onder voorbehoud al per 1 januari 2016 van kracht geworden. Hoe denkt u dat uw landelijke collega ́s daarmee om moeten gaan bij een overwinning van het Nee-kamp, indien de kiesdrempel van 30 procent behaald blijkt?
  4. De Oekraïne staat bekend als een corrupt land. Vindt u het een probleem om een verdrag aan te gaan met de Oekraïne? Of juist wel, om zo corruptie in dat land tegen te kunnen gaan?

  Weer zijn we het (bijna) met elkaar eens, maar laat Oekraïne maar eerst bewijzen dat ze corruptie kunnen uitbannen daar is het verdrag helemaal niet voor noodzakelijk en als ze daarin geslaagd zijn , kom dan nog maar weer eens langs. Waarom de schatrijke oligarchen eerst de hele Europese Unie aanbieden om hun werkterrein te kunnen vergroten?
  5. Gaat de uitbreiding van de EU onder meer door dit verdrag ook te snel, gelet op de onkosten die het heeft gehad naar Griekenland toe?

  Nogmaals, de eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. Hoezo niet dichterbij?
  6. Hoe voordelig denkt u dat het voor de ondernemers in Koggenland die ook exporteren naar het buitenland zal zijn als het Associatieverdrag doorgaat? Als het niet doorgaat, hoeveel nadeel hebben zouden zij daarvan hebben?

  Dat is de reden dat ik Frank best wel een sympathiek persoon vind, we zijn het zo vaak eens, beiden zeggen we dat de impact op Koggenland of minimaal , of onbekend is. De conclusie van Frank dat er 46 miljoen potentiële klanten zijn lijkt op zijn minst erg optimistisch nu de het besteedbaar inkomen na primaire levensbehoeften van de gemiddelde inwoner van Oekraïne, dankzij de extreem lage lonen, minimaal is, ze kunnen onze producten domweg niet betalen
  7. Als het Associatieverdrag niet door zou gaan, hoeft dat geen directe gevolgen te hebben voor het handelsverkeer, even los van de grenscontroles. In welke mate zouden onze regionale ondernemers dan benadeeld worden en hoe denkt u dat dan op te kunnen lossen?

  Inderdaad Frank, laten we ons beperken tot vraag 6:-))
  8. Het voor-kamp schermpt ook met het gevaar wat er van Poetin uit zou gaan bij een afketsen van dit verdrag. Is dat een steekhoudend argument of een non-argument?

  Het wordt saai maar weer zijn Frank en ik het eens, in zoverre dat Poetin een sluwe op macht beluste rat is. Maar waarom hem door een Ja een legitimatie geven om er vol tegen aan te gaan? Wat heeft de EU gedaan toen de Krim werd ingelijfd? Gun Oekraïne zelfstandigheid en zaai geen verdeeldheid tussen Rusland en de EU.
  9. Wat zou u de kiezers volgende week willen meegeven bij het bepalen van hun keuze?

  Het verhaal van Elena : Ik om uit Lviv , West-Oekraïne. Mensen die voor het verdrag gaan stemmen versterken daarmee de positie van de corrupte Oekraïnse regering, als je een andere mening hebt dan onze regering loop je de kans opgepakt te worden of gewoon vermoord. Ik vraag mensen zich bij Amnesty International te informeren over wat er met de journalist Ruslan Kostaba is gebeurt en over de vele door de regering vermoorde onschuldigen in het Donetsbekken. Informeer je en stem NEE! Jim Mollet (Fractievoorzitter Onafhankelijk Koggenland – OKe).

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: