woensdag, augustus 17, 2022
HomeGoed-om-te-wetenNVWA controleert op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

NVWA controleert op juist gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Inspecteurs controleren of telers het juiste middel gebruiken en zij zien er op toe dat de verplichte driftarme spuittechniek wordt gebruikt bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit om verwaaien van spuitvloeistof richting oppervlaktewater of naburige percelen te beperken.

Dit jaar zal extra aangedacht worden besteed aan overhangende spuitbomen van de spuitapparatuur boven het oppervlaktewater en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het planten of poten van bijvoorbeeld aardappelen.

Het is in het belang voor de gezondheid van mens, dier en milieu dat ondernemers zich houden aan de wettelijke regels, die gelden bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan ook leiden tot resistentie, waardoor middelen minder goed werken tegen ziekten of plagen.

Boetes en maatregelen

Tegen ondernemers die de regels overtreden wordt opgetreden. Structurele overtreders worden hierbij strenger gestraft. Ondernemers die binnen 5 jaar 3 keer een vergelijkbare overtreding begaan krijgen een boete die kan oplopen tot 10% van de jaaromzet van het bedrijf. Overtreding van de wettelijke regels kan ook leiden tot een korting op subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (toeslagrechten). Daarnaast kan de overheid uiteindelijk besluiten om middelen die nu nog zijn toegelaten, te verbieden. Dit betekent een afname van het middelenpakket voor agrarische ondernemers.

In 2014 hebben inspecteurs van de NVWA in totaal 300 controles uitgevoerd op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij werd bij ongeveer 1 op de 4 controles één of meerdere overtredingen vastgesteld. Het ging hierbij vooral om het niet opvolgen van regels voor het gebruik van middelen in de nabijheid van oppervlaktewater en het niet naleven van de voorschriften, zoals genoemd op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie:

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de NVWA via de website of 0900–03 88.

Image courtesy of Redactie Noordkop Actueel | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: