Noord-Holland op schema met Natuurnetwerk Nederland

De provincie ligt op schema om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Het doel van het NNN (voorheen: ‘Ecologische Hoofdstructuur’) is om natuurgebieden en het omringende agrarisch gebied beter met elkaar te verbinden ter bevordering van de biodiversiteit.

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: