Latest blog posts

Written by our founders and volunteers, keeping you up to date!

Ook modale inkomens kloppen aan bij de voedselbank

Een groeiend aantal mensen klopt de laatste tijd aan bij de voedselbank. Sinds begin dit jaar zijn het er volgens de laatste schatting zelfs 15 procent meer, in totaal zo’n 6000 nieuwe huishoudens. Dit zegt de voorzitter van de koepel Voedselbanken Nederland, Leo Wijnbelt, tegen het Nederlands Dagblad. Hij noemt de stijging aanzienlijk. De gegevens waarop Wijnbelt dit baseert, komen van lokale voedselbanken. Hij benadrukt dat de toename kan verschillen per locatie, waardoor de ene voedselbank een hogere groei van het...

Waterschap zet zich in voor loodvrije hengelsport

Lood hoort niet in het oppervlaktewater. Het is giftig en is in de Kaderrichtlijn Water aangeduid als significant risico voor het milieu. Het verlies van lood door de sportvisserij heeft tot gevolg dat er jaarlijks zo'n 7.200 kilo lood terecht komt in het Nederlandse (binnen)water. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet zich daarom in voor een loodvrije hengelsport.

Koggenland in rouw voor verbinder en goed bestuurder Rob Posthumus

Rob Posthumus was van 2013 tot 2019 burgemeester van Koggenland. Op 1 april 2019 legde Posthumus ivm pensionering zijn taken neer als burgemeester. Hij was namens de VVD onder meer raadslid, wethouder en locoburgemeester in Blaricum.

Koninklijke onderscheiding voor Paul Dekker

Vrijdag 13 mei rond 22.30 uur reikte burgemeester Marjan van Kampen – Nouwen een Koninklijke onderscheiding uit aan Paul Dekker uit Schagerbrug. Dit gebeurde na de voorstelling: ‘Leuk idee…maar we doen het niet!’ van toneelvereniging OEK, in dorpstheater Ons Eigen Kroeg, Schagerweg 30a in Schagerbrug.

Burgemeester Enkhuizen opent Pakhuis vol verhalen

Op donderdag 12 mei vond de officiële opening plaats van Pakhuis vol Verhalen, het nieuwe educatieve programma van het Zuiderzeemuseum. Tijdens het feestelijke programma nam de burgemeester van Enkhuizen, Eduard van Zuijlen, het aankoopbewijs van Cornelis Valentijn in ontvangst van Jeannette Baas, één van de nazaten van Cornelis en plaatste deze op de Peperzolder. De aanwezige leerlingen van groep 7/8 van openbare basisschool Het Driespan uit Enkhuizen mochten hierna het programma officieel in gebruik nemen. Daarnaast vervulden zij samen...
%d bloggers liken dit: