zondag, oktober 2, 2022
HomeGemeenteKerntakendiscussie gemeente Koggenland : de raad is aan zet

Kerntakendiscussie gemeente Koggenland : de raad is aan zet

Zeventien raadsvoorstellen

Tijdens vier dorpsgesprekken, twee verenigingsavonden en een online enquête heeft u uw mening gegeven. Alle reacties zijn verzameld in een reactienota. Deze reactienota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de raad deze kan meewegen in haar besluitvorming.

De gemeenteraad heeft bij de start van de kerntakendiscussie aangegeven welke maatregelen door het college konden worden uitgewerkt. Het ging hierbij zowel om bezuinigingsmaatregelen als inkomstenverhogende maatregelen. Het college legt deze mogelijke maatregelen nu voor aan de raad in de vorm van zeventien raadsvoorstellen. Aan de gemeenteraad nu de moeilijke opdracht hier een keuze uit te maken.

Behandeling door de raad

De voorstellen van het college en de reactie van de raad behandelen we in drie vergaderingen:

In de beeldvormende vergadering bespreekt de raad de voorstellen over de kerntaken en bezuinigingen. U kunt dan inspreken. In de meningsvormende vergadering gaan de raads- en commissieleden met elkaar in gesprek over de voorstellen. In de besluitvormende verrgadering besluit de raad over de voorstellen. In geval de raad meer tijd nodig heeft voor besluitvorming, dan vergadert de raad ook nog op dinsdag 21 april.

U bent van harte welkom om deze vergaderingen te volgen vanaf de tribune of u kunt thuis live meekijken via raad.koggenland.nl.

Reactie mailen of aanmelden voor inspreken

U kunt in de beeldvormende vergadering van 8 april kort inspreken. Raadsleden kunnen u eventueel vervolgens vragen stellen. Aanmelden voor het inspreken kan tot uiterlijk 7 april 09:00 uur door een mail te sturen naar onze griffier Eva Groen, e.groen@koggenland.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en het onderwerp waarover u wilt inspreken. U kunt ook bellen naar (0229) 45 84 07.

Vanwege de beperkte tijd tijdens de vergadering kunt u uw reactie ook mailen naar onze griffier via e.groen@koggenland.nl in plaats van in te spreken.

Meer informatie

Bekijk alle voorstellen of bekijk hieronder de reactienota en resultaten van de online burgerpeiling.

Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: