Gebiedsplan WieringermeerHollands Kroon Nieuws 

Informatieavond over Gebiedsplan Wieringermeer

Het gebiedsplan Wieringermeer ligt sinds 15 maart ter inzage. Over het plan orgaaniseert de gemeente Hollands Kroon op maandagavond 1 april een bijeenkomst. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.Tijdens deze avond geven we een toelichting op het plan en is er ruimte voor uw vragen en/of opmerkingen. Op maandag 1 april bent u om 19.15 welkom in zaal Robbenoordbos, van de De Ontmoeting (De Verwachting 1 in Anna Paulowna). U kunt zich aanmelden via de oranje button.

Dynamisch gebied

De Wieringermeer is een dynamisch gebied waarin veel gebeurt; denk aan de ontwikkeling van Agriport met kassen en datacenters, maar ook aan de realisatie van Windpark Wieringermeer. De kracht van de Wieringermeer zit in de grootschaligheid: veel en grote, efficiënt ingerichte landbouwkavels én het karakteristieke open landschap. Deze grootschaligheid maakt dat er ruimte is voor diverse nieuwe ontwikkelingen, zowel groot- als kleinschalig, waar op andere plekken geen of minder ruimte voor is. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn van invloed op de huidige fysieke en sociale leefomgeving. Om die reden is een Gebiedsplan opgesteld, waarin staat wat er mogelijk is in het gebied, en met welke spelregels.

Unieke samenwerking

Het Gebiedsplan is opgesteld in samenwerking met drie partners: de gemeente, het hoogheemraadschap en de provincie. Dit is een unieke samenwerking, ontstaan door een aantal grootschalige gebiedsoverstijgende ontwikkelingen. De drie partners inspireren elkaar en anderen tot realisatie van projecten en initiatieven die passen bij de kernkwaliteiten van de Wieringermeer.

De gemeente Hollands Kroon nodigt u uit om het gebiedsplan digitaal te lezen en hierop een reactie te geven. Het is ook mogelijk om op afspraak de stukken in te zien. Neem hiervoor contact met de gemeente. Het plan ligt vanaf 15 maart 2019 zes weken ter inzage. U kunt tot uiterlijk 26 april 2019 een reactie geven. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken. Schriftelijk kunt u uw reactie digitaal naar ons toesturen. Plakt u er liever een postzegel op? Dan kunt u uw reactie sturen naar: de gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon, postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.

Image courtesy of Gemeente Hollands Kroon

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: