Info

Via deze pagina leest u over hoe u in contact kunt treden met de redactie van Noordkopactueel.nl Voor zowel het insturen van kopij als het aanvragen van advertentieruimte. Ook voor andere zaken kunt u hier terecht.

Schrijft u mee over Noord-Holland Noord?

Klik dan op deze link en u komt bij het invulformulier voor het schrijven van uw bijdrage terecht.

Activiteit aanmelden?

Klik dan op deze link en u komt bij het invulformulier voor het aanmelden van uw activiteit terecht.

Wilt u advertentieruimte op Noordkopactueel.nl ?

Klik dan op deze link voor meer informatie.

Wilt u contact met de Redactie van Noordkopactueel.nl ?

Dat kan via deze link.

Auteursrecht

Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van Noordkop Actueel worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Teksten

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan.

Foto’s en andere afbeeldingen

Foto’s en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.

Disclaimer

Noordkop Actueel is zeer zorgvuldig in de samenstelling en het beheer van haar website. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Noordkop Actueel geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend.

Image courtesy of Pixabay