Nieuws Schagen Vacatures 

Gemeente Schagen zoekt inwoner voor Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Gemeente Schagen is op zoek naar een inwoner die ‘burgerlid’ wil zijn in de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (de CRK). Het gaat om een inwoner met gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. Echter niet iemand die dit als beroep al uitoefent. Vanwege het evenwicht in de commissie en de bevolking zou het ook mooi zijn als deze inwoner een vrouw is.

Uitleg werkzaamheden

GemeenteSchagen laat zich bij het beoordelen van de kwaliteit van ruimtelijkeontwikkelingen, de beeldkwaliteit van de bebouwde omgeving enconcrete bouw- en monumentenplannen adviseren door de Commissie voorRuimtelijke Kwaliteit. In deze commissie zijn deskundigen éninwoners vertegenwoordigd. De CRK baseert haar werkzaamheden opgemeentelijk beleid (de door de gemeenteraad vastgesteldeWelstandsnota en beschreven beeldkwaliteit in vastgesteldebeleidsdocumenten). De leden zijn (worden) benoemd door degemeenteraad. Zij adviseren het College van burgemeester enwethouders.  

Wie kunnen reageren?

Inwoners uit een dorp of stad van gemeente Schagen, met kennis over de regio zijn welkom om zich als kandidaat te melden. Politieke verbondenheid moet er niet zijn. Naast het gevoel voor stedenbouw en dergelijke, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig. Het gaat er om dat deze inwoner zich op basis van (digitale) tekeningen en maquettes een goed beeld kan vormen van een plan en hier een reactie op kan geven. De vergaderingen zijn overdag op woensdag, elke twee weken. De vergoeding is 90 euro per vergadering. Dit is gelijk aan de vergoeding voor raadscommissieleden.

Meer informatie over de sollicitatie

Meerinformatie staat op de homepage van www.schagen.nlMensen die willen reageren en zich melden als kandidaat, kunnen ditook via de website doen. Of een brief schrijven met c.v. en motivatievóór vrijdag 6 september 2019 naar:

Collegevan Burgemeester en Wethouders, p/a secretariaat afdeling Ruimte, dhrS. van Nieuwenhoven, Postbus 8, 1740 AA Schagen.

Voor meer informatie kan men ook contact opnemen met dhr. S. van Nieuwenhoven via telefoonnummer (0224) 210 400 of via het contactformulier op de website.

Image courtesy of Gemeente Schagen

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: