Nieuws Schagen 

Gemeente Schagen verleend erepenning voor de heer Kees Doets uit Oudesluis

Zaterdag15 juni heeft burgemeester Marjan van Kampen de Schager Erepenningvan Verdienste uitgereikt aan de heer Kees Doets uit Oudesluis. Ditgebeurde in het Multifunctioneel Centrum De Bijenkorf in deMelchiorstraat in Oudesluis.

Hetcollege van burgemeester en wethouders heeft besloten om degemeentelijke Penning van Verdienste toe te kennen aan Kees Doets,voorzitter van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis. De Penning vanVerdienste is hem toegekend voor zijn jarenlange inzet voor deleefbaarheid van Oudesluis. Daarnaast is hij de drijvende kracht bijdiverse verenigingen, door zijn stimulerende instelling voor sportersin Oudesluis en de regio.

Deheer Doets is van april 2006 tot heden voorzitter van DorpsraadAlgemeen Belang Oudesluis. Hieraan besteedt hij gemiddeld tien uurper week tijd. Ook is hij, van 1995 tot heden, voorzitter van JeugdSport Promotie Oudesluis. Daarnaast is hij oprichter, secretaris enmedeorganisator van wedstrijden van Boten- en visvereniging NW9 inPetten, van 1975-1980. Tevens is hij sinds 1989 betrokken bij IJsclub‘De Eensgezindheid Oudesluis’, sinds 1997 als voorzitter. Ook washij in de periode 2002-2004 organisatieleider van het 100 jarigjubileumfeest. Kees Doets is tevens, sinds 2016, voorzitter van deDorpsontwikkelingscommissie Oudesluis. Met al deze activiteiten ishij gemiddeld 26 uur per week als vrijwilliger actief.

Deheer Doets is iemand die zich al meer dan 40 jaar met hart en zielgeeft voor de mensen in Oudesluis, daarom werd het tijd voor deErepenning van Verdienste.

Image courtesy of Pierre Mettes

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: