vrijdag, december 2, 2022
HomeNieuwsGemeente Schagen gaat reorganiseren

Gemeente Schagen gaat reorganiseren

De resultaten van een onderzoek naar de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen zijn donderdag gedeeld met de gemeenteraad en medewerkers. In dit onderzoek is de werkwijze van de gemeente Schagen vergeleken met andere gemeenten van gelijke grootte. Het onderzoek is een volgende stap in het op orde brengen van de ambtelijke organisatie van gemeente Schagen.

Gemeente is er voor inwoners en ondernemers

Burgemeester Marjan van Kampen geeft aan dat het belangrijkste doel is om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

“Elke gemeente is anders. En elke gemeente maakt andere keuzes in de verdeling van taken. Het onderzoek helpt ons om duidelijk te krijgen waar in onze dienstverlening knelpunten en kwetsbaarheden zitten.”

Beeld extern onderzoek moet ambities volgen

Het onderzoek dat werd uitgevoerd door bureau Berenschot geeft inzicht in de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen. Er is met name gekeken naar inzet van personeel en kosten. Een volgende stap is kijken of het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt past bij de ambities van het gemeentebestuur.

Kosten ambtelijke organisatie 24 % hoger dan bij andere gemeenten

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van de ambtelijke organisatie van de gemeente Schagen per inwoner 24% hoger liggen dan bij andere gemeenten. Zo wordt er gemiddeld meer personeel ingezet dan bij andere gemeenten. Daarnaast zijn er hogere kosten op het gebied van vastgoed en materieel en heeft de gemeente grotere uitgaven aan taken die uitbesteed worden. Oftewel werk dat door andere organisaties of personen gedaan wordt.

College wil kosten verminderen

Daarnaast zijn er een aantal specifieke onderdelen van de organisatie waar de kosten hoger zijn. Dit is in vergelijking met andere gemeenten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de wens uitgesproken om de kosten van de ambtelijk organisatie te verminderen.

Meer onderzoek haalbaarheid reorganisatie

Meer onderzoek moet uitwijzen of het haalbaar is om de kosten van personeel te verminderen. Ook wordt onderzocht of dit past bij de ambities van het gemeentebestuur. De eerste resultaten van de verschillende onderzoeken worden vanaf het najaar van 2022 verwacht.

Image courtesy of Marjan van Kampen
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: