Hoorn Koggenland Nieuws 

Fijne cursussen bij Pisa in Hoorn!

Hoorn, 1augustus 2019 – In september starten er bij Pisa aan de Draafsingel59 in Hoorn, een aantal mooie cursussen/workshops. De workshopshebben een positieve uitwerking op body en mind.

Hatha Yoga

Roswitha Leeuwerink geeft de cursus Hatha Yoga

Zo gaat op donderdag 5 september a.s. de cursus Hatha Yoga van start. De begeleiding is in handen van yogadocente Roswitha Leeuwerink, gediplomeerd yogadocente met een specialisatie voor yoga en kanker.

De Hatha yogalessen zijn uitstekend geschikt voor (ex)kankerpatiënten en bieden ondersteuning in het herstel- en verwerkingsproces, zowel Rostijdens als na de medische behandeling. De lessen bestaan uit rustgevende yoga-oefeningen, aangepast aan de mogelijkheden van de (ex) kankerpatiënt, speciale ademoefeningen, toegepaste meditaties en visualisaties.

Een extrastimulans is wellicht dat de lessen plaatsvinden in een veiligeomgeving (Villa Pisa) waar de deelnemers samen met lotgenotenontspannen kunt oefenen. Na afloop is er gelegenheid om met elkaareen thee te drinken en na te praten in de keuken van Pisa.

De lessen vindenplaats op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur. De eerste les isop donderdag 5 september 2019 en de kosten bedragen € 60,- per blokvan 8 lessen.

Meer informatie,vragen, aanmelden? Telefoon: 0229 – 75 85 31 (tijdens openingsuren)of via administratie@inlooppisa.nl.

Introductie +Cursus Innerlijke Kracht en Zelf-Genezend Vermogen

Eveneens inseptember zal Diana Grose opnieuw een cursus ‘Innerlijke kracht enZelf-genezend vermogen’ in Pisa verzorgen. Deze cursus is bijuitstek geschikt én bedoeld voor vrouwen die klaar zijn met hunreguliere behandeling.

Diana Grose geeft een cursus ‘Innerlijke kracht en Zelf-genezend vermogen’

In achtbijeenkomsten van twee uur geeft Diana een cursus over defysiologische consequenties van langdurig stress en de gevolgendaarvan op het kankerproces.

Tijdens deintroductiebijeenkomst laat Diana de aanwezigen kennismaken met eenaantal lichaamsoefeningen en meditaties. Tijdens de cursus wordt ditverder uitgediept en herhaald en komen er meer oefeningen aan bod.Elke deelnemer gaat na de cursus naar huis met een programma vanoefeningen die zijn samengesteld voor elke individuele deelnemer. Decursus kent een gestructureerde opbouw en het leertempo wordt op dedeelnemers afgestemd.

De introductiebijeenkomst (kosteloos) vindt plaats op vrijdag 13 september van 10.00 tot 12.00 uur. De cursus is eveneens telkens op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen op vrijdag 27 september a.s., voorts elke 14 dagen.

De kosten voor de gehele de gehele cursus bedragen € 60,–,inclusief koffie en thee. Aanmelden kan via:administratie@inloophuispisa.nl of via de websitewww.inloophuispisa.nl of bij de gastvrouw/heer in Pisa.

WorkshopsOntspanning en meditatie

Miriam Küsters geeft de SU (See U) Workshops.

De SU (See U)Workshops helpen bij de waarneming van het lichaam en het (opnieuw)verkrijgen van vertrouwen in het lichaam. Leren ontspannen op iedermoment van de dag loopt als een rode draad door alle workshops heen.De toegepaste oefeningen zijn soms meditatief van aard en er wordtgewerkt met een thema. Na afloop is er gelegenheid om ervaringen uitte wisselen.

De begeleiding is in handen van Miriam Küsters en de workshops vinden elke 14 dagen op woensdagavond plaats vanaf 11 september a.s. van 19.30 tot 21.30 uur.

Pisa vraagt eenbijdrage in de kosten van € 7,50 per deelnemer. Aanmelden kan viaadministratie@inloophuispisa.nl, via www.inloophuispisa.nl oftelefonisch: 0229- 75 85 31 of bij de dienstdoende gastvrouw of -heerin Pisa.

Voor meerinformatie over deze cursussen/workshops en de andere activiteitenvan Pisa gaat u naarwww.inloophuispisa.nl.

Over Pisa

Pisa is eenwarm en gastvrij huis voor mensen met kanker, hun naasten ennabestaanden en is gevestigd aan de Draafsingel 59 in Hoorn. Pisa isop alle werkdagen geopend. Naast de vrije inloopochtenden en-middagen biedt Pisa verschillende activiteiten aan: vanontspanningsmassage, yoga, creatieve expressie activiteiten en zingentot lotgenotencontact, cursussen en informatieve themabijeenkomsten.Kindertijd en Chill@Pisa zijn speciale activiteiten voor kinderen enjongeren. PISA werkt met goed getrainde gastvrouwen en -heren,deskundige activiteitenbegeleiders en wordt aangestuurd door eenprofessionele coördinator. Pisa draait grotendeels op vrijwilligersen is bijna volledig afhankelijk van donaties en giften. Voor meerinformatie: www.inloophuispisa.nl

Images courtesy of admin | Noordkop Actueel and admin | Noordkop Actueel

Gerelateerde berichten

Leave a Comment

%d bloggers liken dit: