Cookie- en privacy policy

Noordkop Actueel respecteert iedereens privacy zo veel mogelijk. Om voor iedereen inzichtelijk te maken wat wij doen met de gegevens van onze lezers, proberen wij middels deze policy duidelijk te maken wat wij doen met gegevens. Wij baseren ons hierbij op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Let wel op, deze pagina is dynamisch en kan ten alle tijden veranderen.

  • De gegevens worden verwerkt door Noordkop Actueel, niet geregistreerd aan de Kamer van Koophandel;
  • Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens zonder toestemming aan derden, buiten de diensten die wij gebruiken om de site te verbeteren en diensten te verlenen zoals Google, Facebook, Twitter, Mailchimp en anderen. Het is hierdoor mogelijk dat gegevens naar het buitenland gaan. Gegevens worden geanonimiseerd, maar desondanks kunnen wij hier geen garanties op geven op gegevens van derden;
  • De duur van de opslag van gegevens is onbeperkt of tot de gegevens niet meer van toepassing of nut zijn;
  • Je hebt recht om inzage, wijziging en (en gevallen) verwijdering te verzoeken welke gegevens Noordkop Actueel over jou verwerkt. Stuur ons hiervoor een inzage verzoek via het onderstaande verzoekformulier
  • Je hebt recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. Meer lees je hier.
  • Artikel 7, derde lid (intrekken toestemming), artikel 10 (verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten), hoofdstuk III (rechten van betrokkenen), artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten), artikel 33 t/m 43 (onder andere meldingsplicht datalek, gegevensbeschermingsbeoordeling), hoofdstuk V (doorgiften aan andere landen), hoofdstuk VI (toezichthoudende autoriteit) en hoofdstuk VII (samenwerking tussen toezichthouders) uit de AVG zijn niet van toepassing wegens onder andere journalistieke en artistieke vrijheid.

We maken tevens gebruik van onder andere cookies, kleine tekstbestanden op jouw apparaat, die ons helpen de site te verbeteren. Over het algemeen worden cookies gebruik om de voorkeuren, winkelinformatie en geanonimiseerde tracking data voor applicaties van derde partijen (zoals Google Analytics en Mailchimp) bij te houden. Het gebruik van cookies zorgen voor een betere surfervaring. De Europese Unie stelt ons verplicht om onze lezers hier over te informeren.

Je kunt er echter ook voor kiezen om cookies te weigeren op deze en andere websites. De meest effectieve manier om dit te doen is in jouw browser. Wil je weten hoe? Bekijk dan deze website.

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel