donderdag, december 1, 2022
HomeNieuwsBeschikbaarheidsgelden definitief toegekend aan Gemini Ziekenhuis

Beschikbaarheidsgelden definitief toegekend aan Gemini Ziekenhuis

De NZa komt hiermee terug op haar afwijzingsbesluit van oktober 2014. De toekenning heeft een terugwerkende kracht: over de jaren 2013 en 2014 krijgt het Gemini de gelden uitgekeerd. Het gaat in totaal om een bedrag van ruim 4,2 miljoen euro. Het Gemini dient deze maand nog een verzoek in voor 2015.

Erkenning

De raad van bestuur is bijzonder tevreden met het besluit van de NZa. ‘We zijn blij met dit nieuwe inzicht van de NZa. Ze erkent hiermee de bijzondere status van ziekenhuizen in regio’s zoals Noord Holland Noord. De toekenning van de beschikbaarheidsgelden is een belangrijk besluit voor de hele regio. Nu de kosten voor acute verloskunde en spoedeisende zorg worden vergoed, staat de bijzondere status van de  ziekenhuiszorg in de Kop van Noord-Holland niet meer ter discussie! De toekenning van beschikbaarheidsgelden helpt om de acute verloskunde en spoedeisende zorg beschikbaar te houden’.

Bezwaar en vragen

De MCA Gemini Groep had bezwaar aangetekend tegen de oorspronkelijke afwijzing. De afwijzing was daarnaast voor het CDA reden Kamervragen aan de minister te stellen en voor de Christen Unie mede de aanleiding voor een werkbezoek aan het Gemini Ziekenhuis. De minister heeft daarop recent haar beleid aangepast en de NZa een aanwijzing gegeven waardoor nu ook het Gemini Ziekenhuis in aanmerking komt voor beschikbaarheidsgelden.

Acute zorg

De Nederlandse overheid stelt dat iedere inwoner binnen 45 minuten toegang moet kunnen hebben tot acute zorg. Inwoners van de kop van Noord-Holland zijn hiervoor aangewezen op het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. Vanwege de beperkte omvang van het verzorgingsgebied zijn de opbrengsten van deze voorzieningen fors lager dan de kosten. Om ziekenhuizen als het Gemini te compenseren voor de tekort schietende opbrengsten heeft het ministerie van VWS aangegeven dat hiervoor een regeling moet zijn. De NZa stelt hiervoor de criteria vast en ziet toe op  naleving. De beschikbaarheidsgelden worden betaald uit het Zorgverzekeringsfonds. De NZa heeft haar beleid rondom de beschikbaarheidsbijdrage aangepast op grond van een aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Image courtesy of admin | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: