zondag, november 27, 2022
HomeNieuwsBekendmakingen gemeente Schagen

Bekendmakingen gemeente Schagen

Op tweede pinksterdag zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten.

Wanneer uw inzameldag op tweede pinksterdag valt, wordt uw afval op een andere dag opgehaald.

Aanvraag omgevingsvergunningen

Omschrijving: het kappen van een wilg en een eik
Locatie: De Zeelt 5, 1747 ET in Tuitjenhorn
Kenmerk: O-15-0200
Ingekomen: 11 mei 2015
Omschrijving: het kappen van twaalf bomen
Locatie: Doorbraak 9, 1749 AM in Warmenhuizen
Kenmerk: O-15-0199
Ingekomen: 11 mei 2015
Omschrijving: het plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)Locatie: Essenlaan 2, 1741 VM in Schagen
Kenmerk: O-15-0201
Ingekomen: 12 mei 2015
Omschrijving: het plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)
Locatie: Essenlaan 2, 1741 VM in Schagen
Kenmerk: O-15-0201 Ingekomen: 12 mei 2015

Verleende APV -vergunning

Omschrijving: Beddenracewedstrijd in Warmenhuizen en Callantsoog
Locatie: Doorbraak, Dorpsstraat en Pastoor Willemstraat in Warmenhuizen
Patrijzenweg, Duinroosweg en Stuijvezandeweg in Callantsoog
Datum activiteit: 27 juni in Warmenhuizen en 18 juli in Callantsoog
Kenmerk: 15.010171
Verzonden: 12 mei 2015

Vragen

Als u vragen heeft over het besluit of overweegt om bezwaar te maken tegen het besluit, adviseren wij u eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend ambtenaar van het besluit. In het gesprek kunnen uw vragen worden beantwoord of kunt u de redenen bespreken, waarom u het niet eens bent met het besluit. Mogelijk zijn er nog alternatieven om aan uw bezwaar tegemoet te komen.
Indienen bezwaarschrift
U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen als u van mening bent dat een besluit uw belangen schaadt. Dit kan gedurende zes weken na de dag dat wij het besluit (aan de aanvrager) bekend hebben gemaakt. De bekendmaking gebeurt meestal door verzending aan de aanvrager. De datum van verzending staat bij het besluit vermeld en kan verschillen met de datum van publicatie. Voor besluiten die niet aan één of meerdere geadresseerden zijn gericht (zoals een lokaal ingestelde regel) geldt de datum van de publicatie als de datum van bekendmaking.
Bezwaarschrift
Het indienen van een bezwaarschrift moet schriftelijk, of via het formulier op onze website, en kunt u richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester, Postbus 8, 1740 AA Schagen.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste de volgende informatie bevatten:
  • a)de naam en het adres van de indiener;
  • b)de dagtekening (plaats en datum);
  • c)een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • d)de gronden van het bezwaar (waarom bent u het niet met het besluit eens).
Het bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal zijn gesteld. Zorg ervoor dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bij ons binnen is. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
Digitaal bezwaar maken kan alleen via het formulier op onze website (hiervoor heeft u DigiD nodig). U kunt dus geen bezwaarschrift per e-mail sturen.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.

Verleende APV -vergunning
Omschrijving: Beddenracewedstrijd in Warmenhuizen en Callantsoog
Locatie: Doorbraak, Dorpsstraat en Pastoor Willemstraat in Warmenhuizen
Patrijzenweg, Duinroosweg en Stuijvezandeweg in Callantsoog
Datum activiteit: 27 juni in Warmenhuizen en 18 juli in Callantsoog
Kenmerk: 15.010171
Verzonden: 12 mei 2015

Vragen

Als u vragen heeft over het besluit of overweegt om bezwaar te maken tegen het besluit, adviseren wij u eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend ambtenaar van het besluit. In het gesprek kunnen uw vragen worden beantwoord of kunt u de redenen bespreken, waarom u het niet eens bent met het besluit. Mogelijk zijn er nog alternatieven om aan uw bezwaar tegemoet te komen.Indienen bezwaarschrift
U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen als u van mening bent dat een besluit uw belangen schaadt. Dit kan gedurende zes weken na de dag dat wij het besluit (aan de aanvrager) bekend hebben gemaakt. De bekendmaking gebeurt meestal door verzending aan de aanvrager. De datum van verzending staat bij het besluit vermeld en kan verschillen met de datum van publicatie. Voor besluiten die niet aan één of meerdere geadresseerden zijn gericht (zoals een lokaal ingestelde regel) geldt de datum van de publicatie als de datum van bekendmaking.

Bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift moet schriftelijk, of via het formulier op onze website, en kunt u richten aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester, Postbus 8, 1740 AA Schagen.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste de volgende informatie bevatten:
  • a)de naam en het adres van de indiener;
  • b)de dagtekening (plaats en datum);
  • c)een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • d)de gronden van het bezwaar (waarom bent u het niet met het besluit eens).
Het bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal zijn gesteld. Zorg ervoor dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bij ons binnen is. Vergeet niet uw handtekening te zetten.
Digitaal bezwaar maken kan alleen via het formulier op onze website (hiervoor heeft u DigiD nodig). U kunt dus geen bezwaarschrift per e-mail sturen.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.
Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: