vrijdag, december 2, 2022
HomeNieuwsAlkmaarse wethouder De Baat (VVD) afgetreden

Alkmaarse wethouder De Baat (VVD) afgetreden

“Met pijn in het hart, dat mag u gerust weten.”Peter de Baat, wethouder

Spreektekst Peter de Baat Raadsdebat woensdag 6 mei 2015
Meneer de voorzitter, goedenavond dames en heren, geachte leden van de raad,

Het beleid van de vorige en de huidige coalitie was en is geschraagd op de zeer solide financiële positie van de gemeente Alkmaar, nu samen met Schermer en Graft-De Rijp.

Als wethouder namens de VVD heb ik om die positie te borgen keihard gewerkt. Sinds 2011 liep een bezuinigingsprogramma van inmiddels meer dan 50 miljoen euro structureel.

De afslanking en transformatie van de gemeentelijke organisatie naar een compacte netwerkorganisatie heeft daar voor 9 miljoen euro, structureel, aan bijgedragen. U weet daar alles van – u was er zelf bij. De herindeling en de vele projecten binnen onze gemeente zijn in de regel binnen planning en binnen budget verlopen. Ook de drie decentralisaties zijn ingevoerd binnen de beschikbare budgetten. En de woonlasten in Alkmaar zijn tot de laagste van de grote gemeenten blijven behoren – ze konden zelfs nog verder omlaag.

Het gaat vandaag dan ook niet om een probleem betreffende de cijfers. Alkmaar raakt helemaal niet aan de bedelstaf, zoals een landelijke krant haar lezers probeerde wijs te maken. Een taakstelling vanaf 2015 van 6 miljoen is prima op te vangen binnen een begroting van 350 miljoen.

Nee, vandaag hebben we het eerst en vooral over een probleem betreffende de organisatie. Een organisatie die de afgelopen jaren enorme uitdagingen het hoofd bood. In de organisatie is de afgelopen jaren heel hard gewerkt om de grote opgaven, die bestonden uit de herindeling, de vele organisatieveranderingen, de talrijke projecten en de drie decentralisaties, goed verwerkt te krijgen. Ook iedereen met een rol in de financiële functie heeft dat gedaan, dus management, concern-control en de afdeling financiën. Geen problemen, zo lijkt dus.

Toch bleef er iets wringen. Want tegelijkertijd is de kwaliteit van diezelfde financiële functie steeds sterk voor verbetering vatbaar geweest en de progressie steeds te zwak. Aanhoudende problemen betreffen niet alleen de financiële administratie, maar ook de planning en control en de sturing op de bedrijfsvoering en de informatie daarover.

Helaas moet worden geconcludeerd dat bestuurlijk ingezette verbetertrajecten voor de financiële functie in de praktijk onvoldoende worden gerealiseerd. Hiermee is de kwaliteit van de financiële functie een risicofactor voor het bestuur als geheel, college en raad.

Dit is het gevolg van een organisatieprobleem dat het college betreurt, dat ik betreur, maar dat ook een realiteit is. En mede als gevolg van dat probleem worden het college en de raad niet altijd in voldoende mate en niet tijdig geïnformeerd over belangwekkende zaken, de bedrijfsvoering en de financiën aangaande. Zonder informatie is geen verantwoording mogelijk.

Het college heeft zich begin april beraden op de situatie. Hoewel het college op de meest korte termijn een aantal maatregelen heeft getroffen, waaronder aanstelling van een tijdelijke directeur bedrijfsvoering, blijf ik politiek verantwoordelijk.

Om die reden treed ik vandaag af als wethouder van Alkmaar.

Met pijn in het hart, dat mag u gerust weten.

Het ga u goed.

Peter de Baat

Image courtesy of Redactie Koggenland johan | Noordkop Actueel
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: