vrijdag, december 2, 2022

Overal in Nederland zijn nog sporen in de bodem te vinden uit het verleden. Dit kunnen verkleuringen zijn in de grond doordat er vroeger een sloot is gegraven. Maar er kunnen ook tastbare voorwerpen zoals botmateriaal, munten of aardewerk worden gevonden. Deze vondsten geven waardevolle informatie en helpen om een beter beeld te vormen van de geschiedenis. Archeologie gaat over het opgraven, onderzoeken en bewaren van deze overblijfselen.

Waarom een archeologische kaart?

Het beste is om archeologische resten in de grond te bewaren en er niet aan te zitten. Bij het bouwen van een huis of het aanleggen van leidingen moet je in de grond graven. Door het graven kun je archeologische resten aantasten of vernietigen. De informatie die het ons kan geven is dan voorgoed verdwenen.

Voor nu en voor toekomstige generaties is het belangrijk om rekening te houden met archeologie bij grondroerende activiteiten. Er is een nieuwe beleidskaart gemaakt. Zo is het voor iedereen duidelijk wanneer men met archeologie rekening moet houden.

Wat zijn archeologische verwachtingen?

Archeologen zijn niet alleen maar aan het graven. Ook onderzoek doen hoort bij hun werk. Ze gebruiken kaartmateriaal, tekeningen en andere vondsten. Hiermee kunnen zij inschatten of de kans hoog of laag is dat er bij graafwerkzaamheden archeologische resten gevonden kunnen worden. Op Wieringen wonen bijvoorbeeld al heel lang mensen. De kans om hier iets te vinden is daarom hoog. Dit staat op de beleidskaart. Iedereen moet daar nu rekening mee houden. Er zijn ook gebieden waarvan we zeker weten dat er geen overblijfselen gevonden zullen worden.

Afhankelijk van de hoge of lage archeologische verwachting hebben gebieden een verschillende bescherming gekregen op de kaart. In sommige gebieden moet er bijvoorbeeld bij grondroerende activiteiten met een oppervlakte van meer dan 500 m2 en dieper dan 40 cm rekening worden gehouden met archeologie. In sommige gebieden is dat pas vanaf een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 en dieper dan 40 cm.

Er zijn ook gebieden waar in de afgelopen jaren al onderzoek is gedaan. Of gebieden waar een archeoloog al met zekerheid kan zeggen dat er niks gevonden gaat worden. Deze gebieden worden vrijgesteld van archeologie. Onnodig onderzoek voorkomen we hiermee.

Wat betekent dit in de praktijk?

De archeologische beleidskaart met toelichting is op 14 juli 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. Door de aankomende Omgevingswet is er voor gekozen om de archeologiekaart niet vast te laten stellen als een facetbestemmingsplan maar als een beleidskaart.

Dat betekent dat de huidige bestemmingsplannen leidend blijven. De gebieden met een archeologische dubbelbestemming in het bestemmingsplan blijven via deze wijze beschermd. En wanneer een ontwikkeling passend is binnen de huidige bestemming hoeft men geen rekening te houden met de nieuwe archeologische beleidskaart. Wanneer iets niet passend is binnen het huidige bestemmingsplan moet er voortaan wel getoetst worden aan de archeologische beleidskaart. Wanneer de gemeente start met het opstellen van een omgevingsplan, zal de archeologische beleidskaart worden gebruikt.

Kaart bekijken

De kaart en toelichting kunt u downloaden op de website van de gemeenteraad. Er wordt gewerkt aan een digitale kaart die via de website van de gemeente onder het thema ‘archeologie’ te bekijken is. U kunt dan gemakkelijk een adres invullen en in één oogopslag zien wat er voor archeologisch beleid geldt. Maar natuurlijk wordt hier ook op gewezen als iemand een principeverzoek indient bij de gemeente.

Image courtesy of Hollands Kroon
Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Meest Populair

Recente Commentaren

%d bloggers liken dit: